Zasięg terytorialny

Sprawy z rewiru

Zgodnie z art. 8. Ustawy o Komornikach Sądowych  Komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym  jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Filip Pitera działa w rewirze Sądu Rejonowego w Rzeszowie, który obejmuje miasto i gminę Rzeszów, gminy Kamień, Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski, Trzebownisko, Świlcza, Boguchwała, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Lubenia, Hyżne, Błażowa, gm. i mst. Dynów


mapa_rzeszowski2

Sprawy spoza rewiru

wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

697px-Wojewodztwo_podkarpackie_podzial_na_powiaty.svg-1